3 way tie, if only I hand played my banker correctly.

Arsenal 3 v Bournemouth 0
Brighton 3 v WBA 1
Southampton 0 v Watford 2
Stoke 2 v Manchester United 2
Aston villa 0 v Brentford 0
Fulham 1 v Cardiff 1
Reading 0 v Bristol city 1
AFC Wimbledon 0 v Portsmouth 2
Bristol Rovers 2v Walsall 1
Coventry 1 v Port vale 0

Southerndown 18
Dunstablepfc 18
Lovedeanblue 18
Pompeylee 16