Well played dunstablepfc , how bad did you do southerndown ????


Bournemouth 2 v WBA 1
Stoke 1 v Everton 2
Swansea 0 v Tottenham 3
Birmingham 3 v Hull 0
Leeds 1 v Sheffield Wednesday 2
Sunderland 0 v Preston 2
Blackpool 1 v Southend 1
Oldham 0 v Portsmouth 2
Barnet 0 v Wycombe 2
Carlisle 2 v Crawley 2

Dunstablepfc 20
Pompeylee 17
Southerndown 6